Moderamen: Geen vrouwenquotum in bestuur PKN

Kerk & religie

Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil niet vastleggen hoeveel vrouwen er in dit bestuur zitting moeten hebben.