Dun regeerakkoord lijkt lastig haalbaar

Politiek

Informateur Tjeenk Willink weet welke kant het op moet: Geen uitgebreid en dichtgetimmerd regeerakkoord, maar een dun exemplaar met afspraken op hoofdlijnen. En meer dualisme tussen Kamer en kabinet. Maar die doelen lijken lastig haalbaar.