„Coronacrisis versterkt proces van ontkerkelijking”

Kerk & religie

Ruim 15 procent van de kerkgaande Nederlanders is van plan na corona minder vaak de kerk te bezoeken. Een kleine 80 procent denkt even vaak in de kerk te zitten als voorheen.