Argumenten tegen vaccinatiebezwaren gewogen

Opinie

Het artikel ”Bezwaren tegen inenting zijn wat ze waren” (RD 25-1) riep nogal wat reacties op. In sommige ervan werd ook gerefereerd aan het standpunt tegen vaccinatie zoals verwoord door ds. J. A. Weststrate (RD 12-10-2020). We willen –met dank aan de velen die reageerden– graag een gezamenlijke afsluitende reactie geven. We gaan kort in op de belangrijkste argumenten die werden ingebracht.