Vaccinatie als toren van Babel

Opinie

Net als andere middelen is vaccinatie een zaak van het geweten en een persoonlijke worsteling voor Gods aangezicht. Het leven in vertrouwen op Gods voorzienigheid is niet beperkt tot de keuze om wel of niet te vaccineren, maar vraagt een levenshouding waarin een christen zich in álles afhankelijk weet van Gods leiding.