„De basisschool is een onderwijsinstituut, geen jeugdhulpinstelling”

Onderwijs & opvoeding

Hoe ervaren ‘gewone’ leerkrachten passend onderwijs? „Kinderen met leerproblemen kunnen we nog wel helpen, maar kinderen met gedragsproblemen zijn in het speciaal onderwijs veel beter af.”