Stop eenzaamheid gezamenlijk en zoek elkaar op

Opinie

Er ligt een duidelijke relatie tussen eenzaamheid en de wens om het leven maar los te laten. Alleen al daarom is het nodig dat we ook omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving.