Dr. Huijgen en dr. Kater hoogleraar TUA

Kerk & religie

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft ingestemd met de benoeming van dr. A. Huijgen tot hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Dr. M. J. Kater wordt hoogleraar praktische theologie. Ze waren sinds 2013 universitair hoofddocent aan de TUA.