Advies: breng risico’s waterstofopslag in beeld en maak meetplan

Binnenland

Voordat bij Veendam de eerste grootschalige waterstofopslag van Nederland kan worden ontwikkeld, moeten de risico’s op lekkages en bodemdaling goed in beeld worden gebracht. Ook is het „essentieel dat een gericht meet- en monitoringsplan wordt opgesteld”. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in een advies over het project. De commissie ziet bovendien nog „kennisleemtes”, bijvoorbeeld over de mogelijke langetermijnrisico’s.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.