Zendingsechtpaar wil Slovenië hoop geven

Jongeren op het zomerkamp dat de Forjans' organiseren. Foto ECM. ECM.
5

Het land staat in de top tien van landen in Europa met de meeste zelfmoorden onder volwassenen. De val van het communisme, de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië, secularisatie, materialisme en gebroken gezinnen zorgen voor lege harten bij de inwoners van Slovenië. Het zendingsechtpaar Forjan probeert jongeren in Slovenië op het spoor van Gods Woord te brengen.

Als jongen van acht jaar maakte Sebastian Forjan mee hoe zijn vader overleed. Hij miste daarna een belangrijke identificatiefiguur. Tijdens zijn dienstplicht in het Sloveense leger merkte hij met hoeveel problemen jongeren te maken hadden, onder meer door drankmisbruik. „Ik zag leeftijdsgenoten aftakelen. Ik verlangde ernaar om hen op het rechte pad te leiden, maar voelde mijn onmacht. Eén kan het wel: God. Met mijn vrouw probeer ik nu jongeren naar Hem te leiden.”

Sebastian is getrouwd en vader van twee kinderen. Samen met zijn vrouw Gloria werkt hij sinds 2007 namens de Amerikaanse organisatie Josiah Venture in het stadje Radovljica, niet ver van de grens tussen Slovenië en Oostenrijk. De twee worden vanuit de Verenigde Staten, Noord-Ierland en Nederland gesteund met giften. Ook krijgen ze coaching van de Nederlandse tak van zendingsorganisatie ECM, die de Woordverkondiging in Europa stimuleert.

De Forjans, die vorige week in Nederland waren, hadden bij hun trouwen in 2002 het verlangen om als zendelingen in eigen land te gaan werken. Gloria: „Eenmaal in Radovljica organiseerden we in 2007 een jongerenkamp, waar zo’n vijftig jongeren op afkwamen. We hadden het met hen over de zin van het leven en natuurlijk over God, omdat wij daarin de zin van het leven weten.”

Inmiddels organiseren de Forjans in Radovljica allerlei projecten voor ouders en kinderen. „Er zijn veel gebroken gezinnen. De meeste ouders werken allebei. Kinderen lopen op school tegen problemen aan, maar als ze thuiskomen is er niemand. Terwijl deze kinderen de generatie vormen die straks ons land moet leiden”, zegt Gloria. Door het organiseren van activiteiten heeft het echtpaar in de loop der jaren een netwerk om zich heen gevormd. Volgend jaar willen ze beginnen met samenkomsten op zondag.

De problemen in Slovenië liggen onder de oppervlakte, aldus de Forjans. Het land is door zijn vele heuvels en prachtige natuur een ideale vakantiebestemming. Ook is de levensstandaard er vrij hoog. Sebastian: „Als ik dan naar ons prachtige land kijk en zie dat het op de zevende plaats van Europa staat bij het aantal zelfmoorden, dan vind ik dat heel verdrietig. Menige jongere heeft geen vader meer. Hoe kan hij of zij dan een goede vader voor zijn kinderen worden?”

De zondagse samenkomst in januari wordt de eerste protestantse dienst in Radovljica, waar het overgrote deel van de bevolking rooms-katholiek is. Als het aan Sebastian ligt, blijft het daar niet bij. „We zien graag een jeugdcentrum ontstaan. Een veilige plaats waar jongeren naartoe kunnen als ze uit school komen. Gloria en ik willen daar graag als raadgevers, een soort extra ouders, werken.”

Tijdens een thema-avond over Slovenië vorige week in de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zoetermeer, waar de Forjans spraken, gaf de Sloveense ambassadeur Leon Marc aan dat zijn land zendingsinitiatieven toejuicht. Marc is zelf van rooms-katholieken huize, maar ziet het protestantisme als een waardevolle aanvulling op het katholicisme. „Onder het communisme werden gelovigen beknot. Voor hen was het bijvoorbeeld niet mogelijkheid om een baan bij de overheid te krijgen. Anticommunisten werden daarom uit protest lid van de kerk. Vandaag de dag is die reden vervallen. Bovendien werkt de secularisatie door, al is er wel interesse voor religie. Het is een goede zaak dat zendingsorganisaties proberen in te spelen op de vraag naar zingeving.”

Ondanks het roomse karakter van Slovenië kent het land wel protestantse groeperingen. Dat ontdekte de Nederlandse ambassadeur in Slovenië, Jos Douma. Hij voerde vorige week op persoonlijke titel het woord in Zoetermeer, waar hij lid is van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. „Vooral in het oosten van het land zijn lutherse kerken. Dat gebied stond onder invloed van het protestantisme in Hongarije.”

De Reformatie kreeg weliswaar in de 16e eeuw voet aan de grond in Slovenië, maar moest onder invloed van de –door het Heilige Roomse Rijk van de Habsburgers ingezette– Contrareformatie al snel wijken. Toch neemt de reformator Primoz Trubar een belangrijke plaats in de Sloveense geschiedenis in. Onder meer door de Bijbel te vertalen in de volkstaal, had hij grote invloed op het ontstaan van een uniforme taal in het land. Ambassadeur Marc: „Vandaag de dag staat de beeltenis van Trubar op de Sloveense euro.”

Directeur Hans Kuijpers van zendingsorganisatie ECM Nederland vertelt dat zijn organisatie de Forjans hoopt te begeleiden bij de vorming van een kerkelijke gemeente. „Hun focus lag eerst op jongerenwerk, maar dat verandert nu. Gemeentevorming is niet de eerste taak van de Amerikaanse organisatie die hen heeft uitgezonden. Wij kunnen daarin wel begeleiden. Er zitten best wat haken en ogen aan het vormen van een kerk.”

ECM zal vooral adviserend en coachend optreden. „We proberen te reflecteren op wat ze willen. Hoe zien ze de rolverdeling in de gemeente, hoe kijken ze aan tegen instelling van ambten? Dat zijn belangrijke vragen.”

Kuijpers adviseert de Forjans voorzichtig te zijn met snelle institutionalisering van de kerk. „Denk goed na voordat je lidmaatschappen gaat instellen. Je hebt te maken met buitenkerkelijken die zoeken naar Christus en daarin nog onderweg zijn. Het formaliseren van de kerk met lidmaatschappen kan meer problemen oproepen dan nodig is. Je kunt betrokkenheid ook anders vormgeven en geduld hebben met buitenkerkelijken waarin God werkt.”

www.sgforjan.com


Jongerenwerkers

Sebastian en Gloria Forjan leerden elkaar in 1998 kennen. Ze raakten betrokken bij het jeugdwerk in een baptistengemeente in Ljubljana. Na hun huwelijk in 2002 volgden ze het Bible College in de Noord-Ierse stad Belfast. In 2006 werden ze door de Amerikaanse jongerenzendingsbeweging Josiah Venture uitgezonden naar de stad Radovljica in hun geboorteland. Daar verrichten ze werk onder jongeren. Namens Josiah Venture werken er in totaal veertien echtparen in Slovenië. De Forjans hebben twee zoons: Patrik en Samuel.