Slob: Geschil Driestar en docent om theaterstuk spijtig

Minister Slob. beeld ANP, Bart Maat

Het is spijtig dat Driestardocent Van Essen door zijn besluit van zijn levensverhaal een theatervoorstelling te maken is beland in een arbeidsrechtelijk geschil met de school.

Dat stelde onderwijsminister Arie Slob (CU) vrijdag in reactie op vragen van de SP over de inmiddels afgewikkelde kwestie.

Slob noemt het „heel bijzonder” dat Van Essen een theaterstuk ging maken in de hoop daarmee iets te betekenen voor anderen. Tevens zegt hij zich te realiseren dat de achterban van de school, of een deel daarvan, met theater als kunstvorm moeite heeft.

De bewindsman wijst er verder op dat bijzondere scholen een dienstverband kunnen beëindigen vanwege gedrag van leerkrachten dat onverenigbaar is „met de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de desbetreffende instelling.” In de beoordeling van dit conflict heeft hij verder geen rol, aldus Slob.

Dat de Driestar voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs een ontheffing zou hebben gekregen van de Onderwijsinspectie en daardoor geen aandacht hoeft te besteden aan drama of theater is volgens Slob onjuist. Het betreffende kerndoel over kunst is namelijk al zo geformuleerd dat scholen mogen kiezen tussen theater, dans of film, waarbij één keuze volstaat.

Ook de overige kerndoelen zijn zo opgesteld „dat uitwerking ervan op alle niveaus en door scholen van elke signatuur mogelijk is.” De inspectie hoeft om die reden geen enkele school ontheffingen te geven. Er is daarom ook geen noodzaak voor een nader beraad over de wenselijkheid van het terugdraaien daarvan, zoals de SP had gevraagd.