Werkgroep ‘Nashville’ belegt studiedag in september

Nashvilleverklaring
De Nashvilleverklaring (archieffoto). beeld ANP, Rob Engelaar
2

De werkgroep rond de zogenoemde Nashvilleverklaring belegt op 12 september een studiedag met als thema ”Bijbels denken over huwelijk en seksualiteit in 2019”. Dat maakte woordvoerder ds. M. van Reenen maandag bekend. Maandag zag ook een korte samenvatting van ‘Nashville’ het licht.

Zo’n duizend predikanten en voorgangers „uit een grote breedte” hebben maandagavond per e-mail een uitnodiging ontvangen voor de studiedag, aldus ds. Van Reenen, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Oldebroek. „Overigens niet meer met een verzoek om ondertekening van de Nashvilleverklaring.” Waar de studiedag wordt gehouden, hangt af van het aantal aanmeldingen.

Wat is het doel van de studiedag?

„Dat is tweeledig. In de eerste plaats: theologische toerusting. Wat is nu de Bijbelse fundering van de zaken waarover het hier gaat: man/vrouw, huwelijk en seksualiteit? Er is op dit punt heel veel aan de hand in kerkelijk Nederland. Wat is nu de altijd geldende boodschap vanuit de Bijbel?

Aan de andere kant, en dat is het tweede doel, hoe ga je nu, in het pastoraat, om met de mensen die het betreft: mensen met een andere geaardheid, transgenders?”

Waarbij de begin dit jaar verschenen Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring rond (homo)seksualiteit het uitgangspunt is?

„De Nashvilleverklaring zal niet het onderwerp van bespreking worden. Ze vormt het uitgangspunt, de basis: de verklaring geeft de Bijbelse lijn goed weer. Het wordt geen Nashville-studiedag.”

Toch zou het, gezien alle commotie van de afgelopen tijd, best kunnen dat de verklaring als een schaduw over de dag heenhangt.

„Schaduw... Ik weet niet of dat het goede woord hier is. Feit is dat de verklaring heel veel heeft opgeroepen. Dat laat zien dat er wel wat speelt. Daarom zeggen wij: de Nashvilleverklaring is een goede verklaring, maar geen doel op zich. Een Bijbelse leer en Bijbels leven zijn ons doel.””

Op de website nashvilleverklaring.nl worden de sprekers op de studiedag nog niet genoemd. Zijn ze al wel bekend?

„We noemen hun namen bewust nog niet, maar ze komen uit de hele breedte van de reformatorische achterban en een deel van de evangelische achterban. We hebben drie hoofdsprekers en verder nog zeven sprekers, onder andere in het forumgedeelte.”

U publiceerde maandag ook een korte samenvatting van ‘Nashville’. Gaat het hier om de verklaring in jip-en-janneketaal waarover u eerder sprak?

„Ja. Zie het als document ter voorbereiding op de studiedag. Het kan voor de deelnemers ook een hulpmiddel zijn om de Nashvilleverklaring uit te leggen aan bijvoorbeeld hun catechisanten, voor wie de originele verklaring te moeilijk is: Dit is in het kort wat er in staat. Overigens hebben we onze website ook uitgebreid met bijvoorbeeld Bijbelteksten bij de verklaring en een zeer uitvoerige literatuurlijst.”

Er was ook sprake van dat u met een lesbrief kwam.

„Dat is dit niet. Bij zo’n lesbrief denken we trouwens eerder aan iets voor catechisanten dan iets voor het onderwijs. Maar op dit moment is die nog niet in beeld.”

Eerder gaf u aan dat bepaalde formuleringen in de Nashvilleverklaring die misverstand opriepen, zoals het „doden” van zondige verlangens, aangepast zouden worden. Maar de verkorte versie bevat het woord „doden” nog steeds, zij het dat dit nu wordt toegelicht.

„Inderdaad. In de eerste plaats omdat het hier om een Bijbels woord gaat. En in de tweede plaats omdat dit woord zo veel heeft opgeroepen dat het ons beter leek het uit te leggen. We zeggen bijvoorbeeld dat dit niet zozeer betekent ”genezing”, alsof verkeerd gerichte verlangens in dit leven altijd zouden verdwijnen.”

Het zóú kunnen dat de aandacht de komende tijd meer uitgaat naar de verkorte versie dan naar de studiedag. Hebt u nog overwogen met deze versie te wachten tot de studiedag?

„Ik weet dat bijvoorbeeld minister Van Engelshoven alert is op de jongerenversie van de verklaring, zij suggereert indoctrinatie. Maar zo bezien kan het juist meevallen. Het gaat hier slechts om een eenvoudige samenvatting, waarbij het accent ligt op hoe de Bijbel spreekt over deze thema’s.”

SGP’er Van der Staaij heeft zich onlangs opnieuw moeten verantwoorden voor de Nashvilleverklaring.

„Wat mij betreft, heeft de Nashvilleverklaring gefungeerd als katalysator, en is ze niet de oorzaak van alle spanningen, zoals laatst ook het Reformatorisch Dagblad terecht constateerde. De antichristelijke machten spannen zich samen, en wát je ook over deze thema’s zegt, het gaat mis.”

In de Volkskrant sprak D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld het vermoeden uit dat de „ultraconservatieve denktank Dignitatis Humanae” ook achter ‘Nashville’ zat.

„Geen sprake van. Wat wel zo is: de seculiere agenda wordt momenteel met zo veel kracht doorgevoerd dat er ook elders in Europa mensen opstaan en zich daartegen verzetten. Daar behoort Dignitatis Humanae kennelijk ook toe.”

Lees ook:

VGS-notitie rond ”gender” komt later (rd.nl )