Reformatorische Omroep uit de rode cijfers

Voor het eerst in twee jaar schrijft de Reformatorische Omroep (RO) weer zwarte cijfers. De omroep maakte de resultaten over 2018 vrijdagmorgen bekend.

In 2017 draaide de RO, een omroep die geestelijke muziek en Bijbelgerelateerde programma’s uitzendt, nog een verlies van ruim 126.000 euro. Met bijna 24.000 euro winst vallen de jaarcijfers van 2018 positiever uit.

„We zijn heel dankbaar”, reageert RO-voorzitter Ed Rijneveld vrijdagmorgen desgevraagd. „Met elkaar hebben we geprobeerd het huishoudboekje weer op orde te brengen, en dat is gelukt.”

Volgens Rijneveld, die in juni 2017 aantrad als bestuurder van de RO, zijn de zwarte cijfers met name te danken aan bezuinigingen op de personeelskosten – in 2017 bijna 230.000 euro, in 2018 ongeveer 35.000 euro. Kort na Rijnevelds aantreden werd het voltallig personeel (3,5 fte) ontslagen; inmiddels draait de omroep voor een groot deel op vrijwilligers. Volgens de voorzitter is het mede aan hen te danken dat de RO uit het dal geklommen is.

De omroep telt volgens het persbercht op dit moment 11.500 donateurs. In 2017 waren het er nog 12.000.

Claim

Een claim van 250.000 euro van de Belastingdienst, waar in november 2017 sprake van was, is volgens Rijneveld inmiddels voldaan. De boete pakte fors lager uit: slechts 10 procent (25.000 euro) werd in rekening gebracht.

Ondanks de winst over 2018 blijft het verlies van 2017 drukken. Als gevolg daarvan heeft de RO een negatief eigen vermogen van 230.000 euro. Rijneveld vindt dit bedrag „niet zorgelijk.” „Het eerste jaar hebben we positief afgesloten. Voor 2019 verwachten we dat we op een even groot bedrag aan winst uit gaan komen. We houden de positieve trend vast.”