Orang Oetan geboren in Artis

In het Apenhuis van Artis is een Orang Oetan geboren. Dat maakte de dierentuin maandag bekend. Het kleintje heeft de naam Surya gekregen, wat zonnetje betekent. Moeder Mota en haar dochter maken het goed en zijn te bewonderen voor het publiek.

Surya wordt liefdevol verzorgd door haar moeder. Vader Mawa blijft voorlopig nog even gescheiden van zijn gezin om moeder en dochter wat rust te gunnen.

Surya is het vierde jong van Mota, allemaal in Artis geboren. De laatste boreling zag in 1989 het licht en is tegenwoordig in een dierentuin in Sint Petersburg te bewonderen. Een vrouwtjes-Orang Oetan baart gewoonlijk één jong per bevalling en krijgt in haar leven meestal zo’n vier tot zes jongen.

Orang Oetan is Indonesisch voor ’bosmens’. Boskap en smokkelhandel vormen een grote bedreiging voor het voortbestaan van deze diersoort. Orang Oetans komen nog uitsluitend voor op enkele plaatsen in Borneo en Sumatra.