Ombudsman wil meer geld veteraneninloophuizen

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen pleit voor een structurele vorm van financiering van de veteraneninloophuizen door de rijksoverheid. De inloophuizen krijgen nu hun geld uit subsidies, giften en donaties, waardoor het ieder jaar weer lastig is om rond te komen.Tijdens Van Zutphens bezoeken aan de inloophuizen vertelden veteranen dat zij zich zorgen maken over het voortbestaan ervan.

In Nederland zijn er twintig inloophuizen, en eentje op Curaçao. In 2016 hadden de inloophuizen meer dan 100.000 bezoekers: veteranen maar ook partners en kinderen. Veteranen kunnen er terecht voor een gesprek met lotgenoten, voor dagbesteding of hulpvragen. Ook helpen zij vanuit de inloophuizen de gemeente bij activiteiten, zoals herdenkingen of scholenprojecten.

De financiering is nu per inloophuis verschillend en afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Dat maakt het moeilijk om financieel rond te komen, om toekomstgericht te werken en het zorgt voor onzekerheid.

De Veteranenombudsman komt met zijn aanbeveling op Nederlandse Veteranendag. Nederland telt ruim 115.000 veteranen, mannen en vrouwen die zich hebben ingezet tijdens tal van vredesmissies.