Martine Vonk: Kies radicaal voor minder consumptie

Martine Vonk. beeld RD. Henk Visscher

Het westen moet „radicaal kiezen voor beperking van consumptie, duurzame productiewijzen, eerlijke handel, beprijzen van alle milieukosten, meewegen van natuurwaarden en een veel grotere nadruk op immateriële waarden.”

Dat stelde Martine Vonk, milieukundige en antropoloog, donderdagavond in Utrecht tijdens de jaarlijkse Groenlezing, een initiatief van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie.

Om de klimaatverandering een halt toe te roepen en de veerkracht van de natuur te laten toenemen is volgens Vonk meer nodig dan een pakket maatregelen op de korte termijn.

Ze is blij met de suggestie van het Centraal Bureau voor de Statistiek om economische cijfers minder centraal te stellen en het welvaarsbegrip breder te definiëren. Maar dit plan gaat de spreker niet ver genoeg, zo bleek donderdagavond. „In deze monitor wordt een stijging in consumptie nog steeds automatisch aangemerkt als stijging in kwaliteit van leven. Zolang we geen circulaire economie hebben, leidt meer consumptie ook tot een hogere milieudruk. Daarbij, als de welvaart stijgt maar tegelijkertijd de ongelijkheid toeneemt, stijgt ook het risico op armoede en sociale uitsluiting.”

Volgens Vonk is er is een nieuwe gevoeligheid nodig, de verwondering: „Wanneer we teruggaan naar de verwondering, beseffen we wat het betekent dat we verbonden zijn met anderen en met de aarde. Verwondering geeft ruimte en betekenis aan begrippen als liefde en hoop. Het is een voorwaarde om de focus te verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit.”