„Let bij monument meer op mens en omgeving”

Het belang van monumenten moet meer worden beoordeeld op basis van hun betekenis voor gebruikers en omgeving. Dat zeggen de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in hun gezamenlijke advies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de fysieke leefomgeving’.

De monumentensector richt zich nu nog vooral op het behoud van gebouwen en daarmee nog te weinig op de betekenis ervan voor de omgeving. En ,,een gebouw is zonder gebruiker lastig te behouden en leegstand leidt al gauw tot kwaliteitsverlies’, waarschuwen de raden.

Tijdelijk en nieuw gebruik moeten worden gestimuleerd, zeggen ze.

Het is van belang alert in te spelen op allerlei ontwikkelingen die ook voor de toekomst van monumenten van belang zijn, zoals veranderingen op het gebied van energiegebruik, klimaat, verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw, technologische innovaties en veranderingen in de bevolkingssamenstelling.