„Asia Bibi welkom in Urk”

Asia Bibi
beeld AFP

Urk wil Asia Bibi onderdak verlenen. Alle politieke partijen in het vissersdorp ondertekenden een motie van Gemeentebelangen Urk die daartoe oproept en donderdagavond wordt ingediend.

De indieners van de motie schrijven dat Bibi en haar gezin „in Pakistan niet veilig zijn”, een „veilige thuishaven verdienen” en dat Urk „een overwegend christelijke en gastvrije gemeente is en bereid is haar en haar gezin onderdak te verlenen.”

De partijen verzoeken het college om richting de regering te benadrukken dat het „van belang is dat Asia Bibi en haar gezin een veilige thuishaven wordt geboden in Nederland.” Daarnaast moet het college „Urk als mogelijke verblijfplaats onder de aandacht brengen.”

Initiatiefnemer van de motie is Gemeentebelangen Urk. Aanleiding was het bericht dat Bibi nergens onderdak kan krijgen, vertelt fractievoorzitter Anja Keuter-Kapitein. „Keer op keer horen we het bericht dat voor Bibi nergens plaats is op de wereld. Het kan toch niet zo zijn dat juist voor iemand die het nodig heeft geen plek is. We halen heel veel mensen binnen in Nederland van wie we niet altijd weten of zij dat nodig hebben. Van Asia Bibi weten we dat wel, maar haar laten we in de steek.”

Alle partijen ondertekenden de motie. Bent u samen om tafel gegaan?

„We hebben inderdaad overleg gehad met alle fractievoorzitters. Het is best een zwaar onderwerp. Stel dat Bibi hier echt zou komen wonen, zou dat best consequenties hebben. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we het beste samen kunnen optrekken.”

U schrijft in uw persbericht „niet bang te zijn voor de gevolgen.” Waar denkt u dan aan?

„Er zou beveiliging nodig zijn als Bibi naar Urk komt. Het kan zijn dat er dan mensen naar Urk komen waar we niet op zitten te wachten. We hebben over de consequenties gesproken, beseffen dat die er zijn, maar hebben toch gezegd: het is onze christelijke plicht om gastvrij te zijn.”

Wil Urk ook de beveiliging voor haar rekening nemen?

„Inderdaad. We weten niet precies hoe het werkt, het kan bijvoorbeeld ook dat de beveiliging landelijk geregeld wordt. Maar als we dat als gemeente moeten doen, staan we ervoor. Daarom is het ook zo belangrijk om deze motie gezamenlijk als partijen te dragen; dan staan we ook samen voor de consequenties.”

De zaak-Bibi gaat om wereldpolitiek. Kan Urk daarin echt iets betekenen of is dit symboolpolitiek?

„Het is géén symboolpolitiek, we menen dit heel serieus. We beseffen heel goed dat we haar als gemeente Urk niet uit Pakistan kunnen halen, dat zal de regering moeten doen. Daarom vragen we ons college ook om met de regering in gesprek te gaan. Als ons kabinet dat overweegt, maar niet weet waar ze haar moeten plaatsen, zeggen we: ze is welkom in Urk. We beseffen dat we een klein dorp zijn, maar we zien dit als onze christenplicht. We menen het bloedserieus.”