Opinie

Opinie

Toegespitst: Bezwaren tegen inenting zijn wat ze waren

Iedere Nederlander wordt voor de vraag geplaatst of men zich wil laten vaccineren tegen Covid-19. Ons land kent een eeuwenlange traditie van christenen die gewetensbezwaren hebben tegen vaccinatie. Maar zijn die bezwaren tegen vaccinatie nog steeds valide in de huidige pandemie?

Opinie

Onderwijs past nog steeds niet alle kinderen

Het doel van de Wet passend onderwijs is om alle kinderen, ook die met een handicap, naar dezelfde, gewone school te sturen. Ruim zes jaar later is die doelstelling nog niet gerealiseerd. Het ministerie van Onderwijs moet meer realisme tonen.

Opinie

Zorgprofessional heeft baat bij ondersteuning rond vaccinatievraag

Voor veel zorgmedewerkers is de vraag of zij zich wel of niet willen laten vaccineren een persoonlijk ethisch dilemma. Moreel beraad kan een instrument zijn om hen te begeleiden bij het kiezen.

Opinie

Column: Je verbonden weten met de ander

Opinie

Spreken over burgeroorlog veel te veel eer voor relschoppers

Amsterdam, Urk, Eindhoven, Enschede, Tilburg, Apeldoorn. Het rijtje namen van dorpen en steden is moeiteloos uit te breiden. De avondklok die zaterdagavond inging, lokte heftige reacties uit. In Amsterdam en Eindhoven kwamen zondagmiddag groepen mensen bij elkaar om tegen de coronamaatregelen te demonstreren. Er werden bloemen gelegd bij een oorlogsmonument om aan te geven dat we als land inmiddels weer onder een soort bezettende macht leven.

Opinie

Avondklok hebben mensen aan zichzelf te wijten

De avondklok komt er. Met ingang van zaterdagavond tot in ieder geval 9 februari mag in principe niemand tussen negen uur ’s avonds en half vijf ’s morgens op straat zijn.

Opinie

Welbeschouwd: ”Keert u tot Hem die slaat”

In de winter van 1824/1825 teisterden ernstige natuurrampen ons land. De stormachtige herfst en de uiterst natte winter stuwden het peil van de grote rivieren tot verontrustende hoogte.

Column (Enny de Bruijn): Al dat bouwen en groeien heeft een prijs

Hoe kunnen we de plekken beschermen waar we nog kunnen luisteren naar de stilte, en de eeuwigheid ervaren?

Opinie

Nederland, doe afstand van maakbaarheidsgeloof

Er spelen twee hoofdvragen rond de aanpak van Covid-19. Heiligt het doel de middelen en is het middel goed tegen en staat het in verhouding tot de kwaal?

Opinie

Toeslagenaffaire legt belang waardenvol gedrag bloot

Alle goede voornemens van premier Rutte na de val van het kabinet waren abstracties. Ze verhullen om welk probleem het bij de toeslagenaffaire werkelijk draait.

Opinie

Omgaan met lijden

De mens van deze tijd kan steeds moeilijker omgaan met het lijden. Dat is kort gezegd de conclusie van psychiater Damiaan Denys in zijn boek ”Het tekort van het teveel.

Advertorials

Commentaar

Opinie

Spreken over burgeroorlog veel te veel eer voor relschoppers

Amsterdam, Urk, Eindhoven, Enschede, Tilburg, Apeldoorn. Het rijtje namen van dorpen en steden is moeiteloos uit te breiden. De avondklok die zaterdagavond inging, lokte heftige reacties uit. In Amsterdam en Eindhoven kwamen zondagmiddag groepen mensen bij elkaar om tegen de coronamaatregelen te demonstreren. Er werden bloemen gelegd bij een oorlogsmonument om aan te geven dat we als land inmiddels weer onder een soort bezettende macht leven.

Opinie

Avondklok hebben mensen aan zichzelf te wijten

De avondklok komt er. Met ingang van zaterdagavond tot in ieder geval 9 februari mag in principe niemand tussen negen uur ’s avonds en half vijf ’s morgens op straat zijn.

Opinie

Omgaan met lijden

De mens van deze tijd kan steeds moeilijker omgaan met het lijden. Dat is kort gezegd de conclusie van psychiater Damiaan Denys in zijn boek ”Het tekort van het teveel.

Opinie

Biden biedt hoop met oproep tot eenheid en verzoening

Het is op zijn minst een goed begin als de nieuwe president van een diep verdeeld land zijn allereerste redevoering begint met een gepassioneerde oproep tot eenheid.

Opinie

Kwijtschelding belastingschuld is slechts een eerste stap

Na een schuldbelijdenis van het kabinet blijft Nederland verbijsterd achter en warmen de gedupeerden zich aan enig gevoel van rechtsherstel en van genoegdoening.

Opinie

Avondklok kan gemakkelijk tot politieke spanning leiden

Wat een gewone premier heeft Nederland toch. Zelfs als hij het ontslag van zijn kabinet bij de koning gaat aanbieden, verplaatst hij zich eenvoudig op zijn drie jaar oude Koga.

Opinie

Aftreden kabinet lost het probleem voor de ouders niet op

Bij het verschijnen van het rapport ”Ongekend onrecht” van de parlementaire onderzoekscommissie naar de toeslagenaffaire was iedereen het er over eens: dit kan niet zonder gevolgen blijven.

Opinie

Open school

Vrijwel elke ouder van een basisschoolleerling zal het ermee eens zijn: het geven van thuisonderwijs is niet gemakkelijk. Integendeel: de druk op ouders is groot. De combinatie van thuisonderwijs, werk en huishouden groeit menig ouder boven het hoofd. Deze vrijdag zou het OMT met een advies komen over het openstellen van het basisonderwijs per maandag 25 januari. Volgende week neemt het kabinet –demissionair of niet– een besluit.

advertorial
advertorial