Opinie

Opinie

Erfrecht: geen testament? Dan geldt de wet

Ook bij erfrechtgeschillen wordt steeds vaker gekozen voor nalatenschapsmediation. Begrijpelijk, omdat er in mediation behalve voor het juridische geschil ook ruimte is voor emotionele en relationele aspecten.

Opinie

Verstevig positie Defensie bij nationale crises

Het nieuwe kabinet zou er goed aan doen de rol van Defensie in de nationale crisisbeheersing te versterken. Tijdens een crisis zijn commandovoering en effectief leiderschap namelijk onmisbaar.

Opinie

Column Henk Jochemsen: Identiteitspolitiek, ideologie en techniek

Het Koningsspelenliedje spreekt over hij of zij of X (RD 10-4). Het bedoelt inclusiviteit te bevorderen onder kinderen op het gebied van seksuele oriëntatie (hetero, homo, bi-) en genderidentiteit (cisgender (= ‘gewoon’), transgender, of iets ertussenin, of wisselend).

Opinie

Verdubbeling van beschikbaar inkomen is niet alleen goed nieuws

In een tijdsbestek van ruim 50 jaar is het beschikbare inkomen van Nederlanders twee keer zo groot geworden.

Opinie

Steun motie van wantrouwen tegen Rutte was terecht

Het debat over de zinsnede ”Positie Omtzigt. Functie elders” riep veel reactie op.

Opinie

Het is tijd voor een Europese Taiwanstrategie

De dreiging vanuit China richting Taiwan neemt toe. Gelet op de Europese belangen is een grotere militaire betrokkenheid van Europese landen in deze regio gerechtvaardigd.

Opinie

Regering is niet alleen verantwoordelijk voor coronabeleid

De persconferenties van de regering over de coronamaatregelen boeten steeds meer in aan impact.

Opinie

Juist christelijke boer kan belang landbouw tonen

Het valt niet mee om anno 2021 boer te zijn, met steeds meer regels en steeds minder ruimte. De vraag leeft in menig boerenhart hoe lang dit nog mogelijk is in Nederland.

Opinie

Wereld moet zich hoeden voor naïviteit richting Iran

Geen woorden, maar daden. Dat is klaarblijkelijk de gedachte geweest achter het opblazen van de stroomvoorziening van een ondergrondse Iraanse kerninstallatie in Natanz, begin deze week.

Opinie

Identiteit bewaren hoeft zorgverlener niet in zijn eentje te doen

Christelijke identiteit in de zorg kan voor zorgverleners een zwaar en moeilijk onderwerp zijn. De verleiding bestaat dan om het onderwerp maar te vermijden. Er is echter een betere weg.

Opinie

Column (Janneke de Man-van Ginkel): ”Handen aan het bed”, veelzeggende symboliek

Handen aan het bed. Hoe vaak komen deze woorden niet voor in berichten over de zorg. In het afgelopen jaar waren ze vooral illustratief voor de grenzen aan de capaciteit van de zorg.

Commentaar

Opinie

Verdubbeling van beschikbaar inkomen is niet alleen goed nieuws

In een tijdsbestek van ruim 50 jaar is het beschikbare inkomen van Nederlanders twee keer zo groot geworden.

Opinie

Regering is niet alleen verantwoordelijk voor coronabeleid

De persconferenties van de regering over de coronamaatregelen boeten steeds meer in aan impact.

Opinie

Wereld moet zich hoeden voor naïviteit richting Iran

Geen woorden, maar daden. Dat is klaarblijkelijk de gedachte geweest achter het opblazen van de stroomvoorziening van een ondergrondse Iraanse kerninstallatie in Natanz, begin deze week.

Opinie

Volledige transparantie in formatie niet wenselijk

Formatiedokter Tjeenk Willink is aan de slag. Vorige week ontving hij als aftrap in zijn spreekkamer de zeventien fractieleiders.

Opinie

Piet Hein, Beyoncé of X: het maakt wél uit

Koningsdag is een van de belangrijkste Nederlandse feestdagen – althans, zo leren asielzoekers het als ze in Nederland willen inburgeren.

Opinie

Broodnodige Franse reflectie op ‘Rwanda’

Het verleden kan zwaar drukken op internationale verhoudingen. Een sprekend voorbeeld zijn de betrekkingen tussen Frankrijk en Rwanda.

Opinie

Kerken hoeven gesprek met overheid over homoseksualiteit niet te schuwen

„Kan ik u helpen?” Bij de kassa van de supermarkt is zo’n vraag in de regel aardig bedoeld.

Opinie

Toegang met negatieve test even terecht als onvermijdelijk

In de Duitse deelstaat Saarland kun je vanaf dinsdag weer lekker uit eten en concerten bezoeken. De regering heeft besloten de coronamaatregelen op te schorten voor hen die zijn gevaccineerd of een negatieve test hebben die minder dan 24 uur oud is.