De Nieuwe Psalmberijming nadert haar voltooiing

De Nieuwe Psalmberijming (DNP) nadert haar voltooiing. Nog vijf psalmen moeten (deels) worden berijmd. Daarna volgt een revisieronde.

Dat blijkt uit de laatste nieuwsbrief van de stichting Dicht bij de Bijbel, de initiatiefnemer van het project. Alleen de Psalmen 18, 50, 83 en 102 moeten nog worden berijmd. Daarnaast resten nog veertien verzen van Psalm 119. Dan is het hele psalter afgerond. De stichting meldt dat ze bij de revisieronde ook de lezers van de nieuwsbrief gaat betrekken.

In 2014 nam Jan Pieter Kuijper uit Apeldoorn het initiatief voor het maken van een nieuwe berijming van de psalmen, op de gebruikelijke Geneefse melodieën. Andere dichters sloten zich bij het project aan: Arie Maasland, Adriaan Molenaar, Jan Boom, Arjen Vreugdenhil, Titia Lindeboom en Bob Vuijk. Zij namen allen een aantal berijmingen voor hun rekening. Het leeuwendeel van DNP is echter door Kuijper gedicht: aan tachtig psalmen is zijn naam verbonden. Bij aantal berijmingen is er sprake van een coproductie.

In 2015 verscheen bij uitgeverij Boekencentrum een voorlopige uitgave met dertig nieuw berijmde psalmen van het DNP-project. Van alle psalmen die zijn afgerond zijn intussen beamsheets beschikbaar voor gebruik in de eredienst. Het is de bedoeling dat er een complete bundel wordt uitgegeven als alle psalmen helemaal zijn afgerond.

In een aantal gemeenten binnen onder andere de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) wordt inmiddels regelmatig uit DNP gezongen, zo blijkt uit de reacties op de site van DNP.

Meer informatie: www.denieuwepsalmberijming.nl