Kan de ‘elite’ gevaccineerde mensen volgen via 5G en een chip?

Complottheorie
beeld RD, Jos Ansink
3

Voor wie het nog niet wist: Bill Gates heeft het coronavirus uitgevonden. Hij is nu bezig met een vaccin. Maar daarin stopt hij stiekem een minuscule chip. Met die chip kan hij straks iedereen via 5G-antennes en satellieten volgen.

Het kan natuurlijk geen toeval zijn dat 5G en corona gelijktijdig in het nieuws verschijnen. De nieuwste generatie van het mobiele communicatiesysteem is levensgevaarlijk en het bedreigt wereldwijd de privacy. En corona is nep. Alleen maar bedacht om iedereen te kunnen vaccineren, zodat Bill Gates en ‘de elite’ van deze wereld hun macht en invloed kunnen uitbreiden en iedereen onder de duim kunnen houden. Sterker, met 5G kunnen ze iedereen via een geïmplanteerde chip beïnvloeden; en met Crispr-Cas-techniek kunnen ze elk mens op afstand genetisch manipuleren.

Wie het wil, kan dit allemaal beluisteren op YouTube. Voordat de luisteraar het in de gaten heeft, wordt hij door nog meer filmpjes die hetzelfde beweren, meegezogen in een bepaald denkpatroon. Ook doen tal van websites de meest intrigerende ‘onthullingen’. Onbekommerd leggen ze verbanden tussen Bill Gates, ‘de elite’, corona, de lockdown, 5G, vaccinatie, microchips en Crispr-Cas.

„Zulke wilde verbanden steunen niet op de feiten. Sterker, de feiten doen er op die websites in het geheel niet toe”, verklaart Christian Hoebe, hoogleraar sociale geneeskunde aan Maastricht University. „Dat gebeurtenissen op hetzelfde moment plaatshebben, betekent niet automatisch dat ze ook verband met elkaar houden.”

Om vast te stellen of het ene een gevolg is van het andere, moet een gebeurtenis aan een aantal voorwaarden voldoen, legt Hoebe uit. „Er moet allereerst een sterk verband tussen beide gebeurtenissen zijn. Ook moet de oorzaak er eerder zijn dan het gevolg. Ten slotte moet er een biologisch of technisch mechanisme zijn waardoor het ene het andere kan veroorzaken.” En dat verband ontbreekt tussen de uitrol van 5G-netwerken en corona.

Bovendien bestaat het echte 5G nog niet eens, stelt Bram Nauta, hoogleraar Integrated Circuit Design aan de Universiteit Twente. „De uitrol van het echte 5G gaat nog zeker tien jaar duren. Telecombedrijven adverteren wel met 5G, maar dat gaat om een opgewaardeerde versie van 4G. Het 5G waarmee telecombedrijven nu adverteren, is feitelijk nog steeds 4G.”

Gevaarlijk

Of de radiogolven die het 5G-netwerk uitzendt ook gevaarlijk zijn? Nauta: „We kunnen niet zeggen: ze zijn niet gevaarlijk. In ieder geval zijn ze niet gevaarlijker dan die van het 2G-, 3G- en 4G-netwerk. En daarvan heeft ook niet iedereen kanker gekregen.”

Maar is corona dan niet uitgevonden om iedereen te kunnen vaccineren met een chip? Chipdeskundige Nauta weet als de beste hoe groot microchips zijn. „Als je een hond of kat laat chippen, gebeurt dat via een holle naald; een heel enge, grote naald. Daarmee wordt een chip van 1 centimeter lang en een paar millimeter dik onderhuids geïnjecteerd. Dat is momenteel het kleinste wat we kunnen maken.”

Ondenkbaar

Het is ondenkbaar dat farmaceutische bedrijven of artsen aan het injecteren van een onderhuidse chip via een vaccin willen meewerken, stelt Hoebe. „Het toevoegen van een chip aan een vaccin is niet in het belang van een bedrijf of arts. Geen bedrijf of arts waagt daar zijn goede naam aan. En de controle is uiterst streng.”

Een bedrijf moet aantonen dat een vaccin effectief en veilig is. Het testen daarvan gebeurt in drie fases. Zo’n vaccin wordt ook medisch-ethisch getoetst. Deze toetsing wordt door externen gecontroleerd. Vervolgens is er een geneesmiddelenautoriteit die alles nog eens naloopt. En de Gezondheidsraad beoordeelt ten slotte welk vaccin de kwaliteitscriteria kan doorstaan.

Soms maken artsen bij vaccinaties gebruik van de zogeheten kwantumdottechniek, met name voor derdewereldlanden. „In gebieden waar papieren vaccinatiekaarten vaak verloren gaan of zelfs niet bestaan, evenmin als elektronische databases kan deze techniek snelle en anonieme detectie van de vaccinatiegeschiedenis van de patiënt mogelijk maken”, verklaart Kevin McHugh, hoogleraar bio-engineering aan de Rice University (VS).

De kwantumdottechniek is bedacht door het het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het gaat hier om een onzichtbaar kleurstofpatroon dat de vaccinatiegeschiedenis van een patiënt onderhuids vastlegt. De kleurstof bestaat uit nanokristallen die tegelijkertijd met een vaccin onder de huid worden ingespoten. Deze kwantumdots blijven zo’n vijf jaar onder de huid aanwezig. Met een special app op de smartphone kan een arts vervolgens uitlezen welke vaccinaties iemand heeft gehad.

De kwantumdottechniek heeft niets uit te staan met onderhuidse chips. Zo’n chip is dan wel heel klein, maar is door de toegepaste techniek altijd een paar millimeter groot. Hij heeft altijd een elektronisch circuit en een antenne nodig om een signaal en energie te ontvangen.

Een microchip heeft geen batterij, maar krijgt zijn energie van het uitleesapparaat, vervolgt de hoogleraar. „Dat apparaat moet je zo’n beetje tegen de chip aanhouden om hem te kunnen uitlezen. Net zoals je bij contactloos betalen de chip van de bankpas tegen het uitleesapparaat aan moet houden.”

Hoe groter de afstand, hoe minder energie de chip ontvangt. „Vergroot je de afstand twee keer, dan wordt het signaal zestien keer zo zwak. Misschien dat het uitlezen nog lukt op 10 tot 15 centimeter afstand, maar dan houdt het echt op. Dat is maar gelukkig ook. Anders zou iemand ongemerkt je bankrekening leeg kunnen halen”, vervolgt Nauta.

Kansloos

„Al zouden we met 5G-antennes onderhuidse chips willen uitlezen, dan is dat technisch gezien onhaalbaar. Totaal kansloos. Een uitleesafstand van 5 meter vraagt al veel meer energie van een 5G-antenne dan hij kan uitzenden.”

De suggestie dat onderhuidse chips aan te sturen zijn met satellieten om onderhuids met Crispr-Cas genetische manipulatie uit te voeren, noemt de hoogleraar al te fantastisch. „Je hebt aan huizen schotelantennes hangen om satellietsignalen op te vangen voor tv of radio. Dan zou je zo’n schotelantenne onderhuids moeten injecteren, of iemand moet met een schotel op zijn hoofd gaan lopen. Maar kijk, als je niet weet hoe het werkt, ga je geloven wat de eerste de beste mafkees roept.”

serie Complotten

Dit is het zesde deel van een serie over complottheorieën met betrekking tot corona. Zaterdag deel 7: Oversterfte door corona bestaat

VOOR

Op Facebook legde actiegroep 5G-plein als een van de eerste een verband tussen corona en 5G. Werd 5G niet het eerst in de Chinese provincie Hubei uitgerold? En ligt Wuhan, waar het coronavirus opdook, niet in die provincie? Het verband was snel gelegd: „In Wuhan schijnt op het moment van de uitbraak ‘toevallig’ een 5G-netwerk geactiveerd te zijn.” De conclusie was snel getrokken: „Corona = 5G. Heel kort door de bocht maar het is zo”, beweerde 5G-plein.

De veiligheid van het 5G-netwerk is volgens deskundigen niet gegarandeerd.

Artsen kunnen bij vaccinaties gebruik van de zogeheten kwantumdottechniek. Hierbij worden kleurstoffen onderhuids geïnjecteerd, samen met het vaccin. Met een speciale app op de smartphone is het onderhuidse patroon af te lezen.

Via een vaccinatie zou ook een kleine chip onderhuids kunnen worden geïnjecteerd. Hiervoor is dan wel een forse holle naald nodig, waardoor een 1 centimeter lange, enkele millimeters brede chip past. Zo’n onderhuidse chip is uitleesbaar met een extern apparaat.

TEGEN

De Chinese steden Peking, Sjanghai, Guangzhou en Hangzhou beschikten al veel eerder over een 5G-netwerk. En daar brak geen corona-epidemie uit. In landen als Iran en India sloeg corona hard toe. Beide landen beschikken echter niet over 5G. Een oorzaak-gevolgrelatie tussen de uitrol van 5G en de uitbraak van corona is niet aan te wijzen. Ook kan een biologisch virus technisch gezien niet via radiosignalen worden overgedragen op een mens.

Bovendien is het 5G-netwerk niet gevaarlijker dan het 2G-, 3G- en 4G-netwerk, stellen deskundigen, omdat het grotendeels van dezelfde radiofrequenties gebruikmaakt.

De kwantumdottechniek kan onmogelijk worden gebruikt om signalen te versturen naar 5G-masten of satellieten. Via een app kan alleen een infrarode frequentie worden uitgelezen, waarmee artsen kunnen vaststellen welke vaccinatie iemand heeft gehad. Deze techniek wordt met name toegepast in derdewereldlanden.

Via een gewone vaccinatienaald kan onmogelijk een microchip onderhuids worden geïnjecteerd. Een vloeibare chip, zoals volgens sommige youtubers met het coronavaccin zal worden ingebracht, is technisch gezien absurd. Een chip heeft altijd een elektronisch circuit en een antenne nodig om een signaal en energie te ontvangen. Die kunnen in vloeibare vorm onmogelijk bestaan.

De maximale afstand waarmee zo’n onderhuidse chip kan worden uitgelezen, is centimeters groot. Het is technisch onmogelijk om dat met 5G-antennes of satellieten voor elkaar te krijgen. Mensen beïnvloeden of genetisch manipuleren via 5G-signalen of satellieten is eveneens een kansloze missie.

Geen verband tussen 5G en corona

Er is geen enkel feitelijk verband aan te wijzen tussen de uitrol van 5G en het uitbreken van corona. Eerder het tegendeel: in landen als India en Iran, waar corona hard toe heeft geslagen, is 5G nog niet eens uitgerold.

De kwantumdottechniek bestaat; kwantumdots worden via vaccins onderhuids ingebracht. Met deze kleurstoftechniek kunnen artsen in derdewereldlanden vaststellen welke vaccinaties iemand heeft gehad. Uitlezen met 5G of satellieten is onmogelijk.

Onderhuidse chips bestaan eveneens, maar die zijn niet ongemerkt via een vaccin in het lichaam aan te brengen. Evenmin kunnen mensen met een onderhuidse chip via 5G-antennes of satellieten worden gevolgd of gemanipuleerd. De berichten over coronavaccinatie, injectie van chips en het volgen van mensen met 5G-antennes of satellieten kunnen we afdoen als nepnieuws.