Zweden erkent satanisten als religieuze gemeenschap

Het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm. beeld Wikimedia

De satanisten in Zweden hebben onlangs toestemming gekregen zich te laten registreren als religieuze gemeenschap.

Dat blijkt uit een artikel deze week in de Zweedse krant Dagen. Daarin staat dat de Zweedse regering enkele weken geleden bij de Kamer van Koophandel meldde dat ze goedkeuring heeft verleend om de satanistische gemeenschap in het land in te schrijven als religieuze gemeenschap.

Zweden kent sinds het jaar 2000 een scheiding van kerk en staat. Sindsdien streeft de regering naar een gelijke behandeling van andere geloofsgemeenschappen. Inmiddels zijn bijvoorbeeld ook het Islamitische Fatwabureau en de Scientologybeweging geregistreerd als religieuze gemeenschap. Vereisten voor registratie zijn onder andere het organiseren van religeuze diensten –waar bijvoorbeeld gebed en meditatie plaatsvinden– en het gegeven dat de naam van de gemeenschap niet in strijd is met goede gebruiken of de openbare orde. Aan al die voorwaarden zou de satanistische gemeenschap in Zweden hebben voldaan.

De kern van de groepering van satanisten in Zweden wordt gevormd door een echtpaar uit Stockholm, Erik en Jenny Hedin, die ongeveer honderd volgelingen hebben. De Hedins, beiden academisch geschoold, zeggen geen godsdienstige achtergrond te hebben. Ze kwamen op jonge leeftijd in aanraking met het satanisme. Hun variant van dit ‘geloof’ zou atheïstisch zijn en vooral als filosofisch systeem gelden.

De satanistische beweging heeft haar wortels in Amerika.