Vrouw in ambt in meeste gkv’s

Maandoverzicht september 2019
beeld André Dorst

Bijna twee derde van de gereformeerde kerken vrijgemaakt (gkv) heeft de ambten opengesteld voor vrouwen. De helft van de kerken vindt het in 2017 genomen synodebesluit om groen licht te geven aan vrouwelijke ambtsdragers echter onvoldoende onderbouwd.

Dat blijkt uit een woensdag verschenen rapport van het Praktijkcentrum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, uitgevoerd in opdracht van deputaten man/vrouw in de kerk.

Scriba’s van 145 van de 263 plaatselijke kerken hebben een vragenlijst ingevuld.

Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de kerken de ambten voor vrouwen heeft opengesteld. In bijna de helft van de kerken waar op dit moment vrouwen mogen worden bevestigd, zijn dit voornamelijk diakenen (39 van 86). Een klein deel heeft niet alleen het ambt van diaken, maar ook het ambt van ouderling voor vrouwen opengesteld (11), en ook een aanzienlijk aantal (35) heeft alle ambten –dus ook dat van predikant– opengesteld voor vrouwen.

AJR_Elspeet_GKV_synode_donderdag_29_juni_2017__1__webSynode GKV bracht vrouw in ambt in stroomversnelling

Vóór het synodebesluit in 2017 hadden vier kerken vrouwen in het ambt. Nu zijn dat er 86 en binnenkort 96. „Het synodebesluit heeft dus zeker iets in gang gezet”, concluderen de onderzoekers.

De meeste vrijgemaakte kerken hebben het synodebesluit besproken op de kerkenraad (86 procent) en in de gemeente (82 procent). Een meerderheid van de kerkenraden (69 procent) heeft na de generale synode een besluit genomen.

Voor de overige kerken geldt veelal dat zij hebben besloten om de volgende synode in 2020 af te wachten, of om revisie of herformulering van de onderbouwing van het synodebesluit hebben gevraagd. Negen kerken hebben de landelijke vergadering verzocht het besluit te herformuleren.

Ongeveer de helft van de kerken vindt het synodebesluit niet goed onderbouwd. In kerken waar vrouwen worden toegelaten in het ambt ligt dit aandeel lager (44 procent) dan in kerken waar vrouwen niet worden toegelaten (66 procent).