Synode CGK zegt nee tegen GTU

Maandoverzicht oktober 2017
De Oenenburgkerk in Nunspeet, waar de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken dinsdag vergaderde over de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). beeld RD

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is dinsdag niet akkoord gegaan met de vorming van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU).

De synode besloot „de medewerking aan de totstandkoming” van de Gereformeerde Theologische Universiteit te beëindigen. Er was een meerderheid van 70 procent van de stemmen nodig om de plannen door te laten gaan, maar dat aantal werd niet gehaald.

Het besluit van de CGK-synode, bijeen in Nunspeet, betekent dat de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Predikantsopleiding (NGP) in Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) zelfstandig verder gaan.

Preses ds. Buijs: Waarom de CGK nee tegen de GTU zeggen

De belangrijkste reden voor de CGK-synode om niet akkoord te gaan, was het zogenoemde verenigingsmodel. Een coöperatie van de drie onderwijsinstituten bleek wettelijk niet mogelijk.

„In het bestuursmodel van een vereniging is er evenwel geen ruimte meer voor synodale –direct-kerkelijke– invloed op de universiteit”, aldus het moderamen van de CGK-synode. „De kerkelijke betrokkenheid bestaat uitsluitend in de benoeming van leden uit het eigen kerkverband in de ledenraad. Ook in het licht van de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarin altijd bijzonder werd gehecht aan een directe verbondenheid van school en kerk, vreesde de synode bij de verenigingsstructuur te grote afstand.”

2017-10-11-KRK2-vergunst-1-FC-V„Gereformeerde Bond is tot het uiterste gegaan”

De synode sprak haar „grote waardering” uit voor de bijdrage vanuit de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aan de plannen voor de GTU. De kerk had echter gehoopt op een meer substantiële inbreng. „Vanwege de positie van de Bond in de PKN zouden Bonders sowieso alleen op persoonlijke titel een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast maakt het verenigingsmodel een officiële band tussen deze Bonders en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond onmogelijk.”

De synode sprak verder uit „niet zonder begrip, maar toch ook met teleurstelling” kennis te hebben genomen van het feit dat het Hersteld Hervormd Seminarie „op dit moment op geen enkele manier deel wil nemen. De door de christelijk-gereformeerde synode gewenste verbreding van de participatie blijft zo vooralsnog uit.”

Ook het gebrek aan vertrouwen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken speelde mee in het synodebesluit. „Bij een deel van onze kerken leeft grote verontrusting over de recente besluitvorming van de gereformeerd-vrijgemaakte synode over vrouw en ambt.”

Er is bij de synode sprake van „ootmoed”, aldus het moderamen. „Het initiatief om de mogelijkheid van een GTU te onderzoeken, is indertijd van de Theologische Universiteit Apeldoorn uitgegaan. Van de betrokken kerkelijke vergaderingen heeft de christelijk-gereformeerde synode de meest ingrijpende voorwaarden gesteld. Deze zijn steeds met welwillendheid ontvangen en naar vermogen verwerkt.”

De synode hoopt dat „langs nieuwe wegen en bij herwonnen vertrouwen, de bestaande theologische samenwerking kan worden gecontinueerd en mogelijk uitgebreid.”

Prof. dr. Roel Kuiper, rector van de Theologische Universiteit Kampen, zegt desgevraagd „diep teleurgesteld” te zijn over het synodebesluit van de CGK. „Het ging erom de positie van de gereformeerde theologiebeoefening in Nederland te versterken. Daar zet de CGK-synode nu een streep door.”

De TUK wil nu met de andere beoogde partners om tafel over de toekomst van de GTU. „Mogelijk kan die er ook komen zonder de CGK.”

Lees ook:

Gereformeerde theologie buigt voor Schriftgezag (RD.nl, 01-02-2017)

Synode CGK staat voor cruciale zitting over GTU, Reformatorisch Dagblad (09-10-2017)

„TUA zal na synodebesluit zeker veranderen”, Reformatorisch Dagblad (05-09-2017)

CGK stellen synodezitting over GTU uit, Reformatorisch Dagblad (17-06-2017)

CGK beslissen nog niet over te vormen theologische universiteit, Reformatorisch Dagblad (02-06-2017)

Prof. Kuiper: Met GTU samen nieuw land ontginnen (RD.nl, 31-05-2017)

Synodebestuur CGK roept op tot voorbede voor besprekingen GTU (RD.nl, 12-05-2017)

Synode GKV unaniem voor oprichting GTU (RD.nl, 20-04-2017)

Bij de GTU begint het verval (RD.nl, 18-04-2017)

TUA-rector pleit voor Europese gereformeerde theologische universiteit (RD.nl, 18-04-2017)

Generale synode CGK spreekt op 1 juni over GTU (RD.nl, 15-03-2017)

NGK akkoord met komst Gereformeerde Theologische Universiteit (RD.nl, 11-03-2017)

Theologenblog: Het is niet de kerk die een te dikke vinger in de pap heeft bij de GTU (RD.nl, 08-03-2017)

GTU loopt mogelijk een jaar vertraging op (RD.nl, 28-02-2017)

Prof. Selderhuis: Erkenning TUA door overheid staat niet op het spel (RD.nl, 10-02-2017)

Als GTU niet doorgaat, verliest TUA accreditatie (RD.nl, 07-02-2017)

Gereformeerde Bond betreurt tegenstrijdige reacties op GTU (RD.nl, 25-01-2017)

Volwassen besluitvorming rond GTU vraagt om genuanceerd gesprek (RD.nl, 23-01-2017)

Kerkplanting opmaat voor GTU (RD.nl, 18-01-2017)

Schriftgezag ijkpunt voor GTU (RD.nl, 16-01-2017)

CGK, laat u inzake GTU niet leiden door vrees en onjuiste argumenten (RD.nl, 16-12-2016)

GTU bedreiging voor identiteit CGK (RD.nl, 14-12-2016)

„CGK, haak niet alsnog af bij vorming GTU” (RD.nl, 09-12-2016)

Plan: Universiteiten Kampen en Apeldoorn samen in GTU (RD.nl, 07-11-2016)

Waarom het lang duurt voordat de GTU er komt (Reformatorisch Dagblad, 09-07-2016)

Vorming GTU gaat beslissende fase in: Kerkvergaderingen buigen zich over Gereformeerde Theologische Universiteit (Reformatorisch Dagblad, 01-07-2016)

„Aanloopkosten GTU 2,6 miljoen euro” (Reformatorisch Dagblad, 11-04-2016)

„GTU haalbaar en realistisch”: Regiegroep vindt Utrecht goede vestigingsplaats nieuwe universiteit (Reformatorisch Dagblad, 25-03-2016)

Geref. Bond niet zonder PThU in zee met GTU (Reformatorisch Dagblad, 13-07-2015)

Dr. Van Spanje: Laat Bond meedoen aan gereformeerde universiteit (Reformatorisch Dagblad, 27-05-2015)

Theologie voor de toekomst (Reformatorisch Dagblad, 02-04-2015)

Groen licht voor theologische universiteit (Reformatorisch Dagblad, 27-03-2015)