GKV-synode: Plaatselijke kerken vrij in uitvoering vrouwenbesluit

Synode GKV 2017
Synodeleden zingen samen met afgevaardigden uit de Nederlands Gereformeerde Kerken het lied "Samen in de Naam van Jezus". beeld RD

Plaatselijke gemeenten binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) mogen zelf bepalen of, en zo ja op welke wijze en wanneer ze het synodebesluit uitvoeren dat vrouwen in de ambten mogen dienen.

Dat besloot de synode van de GKV zaterdag in Elspeet. Daarmee ging een voorstel van tafel om de synode van 2020 het besluit over vrouwelijke predikanten en ouderlingen „in tweede lezing” te laten bevestigen.

Het vorige week genomen besluit van de GKV om vrouwen toe te laten tot alle ambten houdt de gemoederen nog steeds bezig. Zo’n twintig synodeafgevaardigden gingen zaterdag in op de vraag hoe nu verder. Moet het besluit gefaseerd ingevoerd worden en wat te doen met verontruste kerkleden?

Synode GKV

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.


Ds. P. G. Sinia, voorzitter van de commissie contact en samensprekingen van de Nederlands Gereformeerde Kerken, (NGK), zei zaterdag dat de NGK de GKV niet hebben opgeroepen om voor de vrouw in het ambt te zijn. „We kunnen ermee leven dat hierover verschillend gedacht wordt. De kwestie mag echter niet kerkscheidend zijn. Na het besluit van afgelopen week willen we nog eens onderstrepen dat ons verlangen naar eenheid ook diegenen van de GKV betreft die dit besluit betreuren. We strekken onze armen uit naar de GKV in haar volle breedte en diversiteit.”

Niet beperken
Sommige afgevaardigden wezen op de onrust en beroering die het vrouwenbesluit binnen de GKV oproept, in binnen- en buitenland. Anderen legden de nadruk op de vreugde en opluchting dat vrouwen nu in alle ambten mogen dienen. De vergadering kwam tot de conclusie dat de genomen besluiten niet beperkt moeten worden door het inbouwen van allerlei reserves. Het synodebesluit vraagt om „royale uitvoering.”

Ook mag kritiek van buitenlandse kerken niet leiden tot terughoudendheid in het uitvoeren van het synodebesluit. GKV-leden die het niet eens zijn met het openen van de ambten voor vrouwen kunnen via de kerkelijke weg bij de volgende synode een revisieverzoek indienen.

Woordvoerder dr. J. P. de Vries van deputaten man, vrouw en ambt stelde dat plaatselijke kerken niet onder druk worden gezet om de vrouwenbesluiten in te voeren. „Je kunt het omzetten van dit besluit in daden niet afdwingen. Je kunt ook niet verwachten dat iedereen direct bereid is de vrouw in het ambt te accepteren. Ook kerkrechtelijk kan dat niet, in die zin dat de synode de kerken in dit opzicht kan dicteren. Ook voor de nuloptie moet ruimte zijn.”

Zie voor meer synodenieuws het dossier Synode GKV.