Synode GKV 2017

Kerkgebouw van de gkv Meppel. beeld gkv Meppel