GKV houden bidstond voor generale synode

Synode GKV 2020
Dr. M. H. Oosterhuis. beeld TUA/Melle Rozema

Christenen hebben elkaar nodig om Gods heilsmysterie te begrijpen, vindt ds. M. H. Oosterhuis. „Laat het ”samen met alle heiligen” ons ook voor ogen staan bij het vervolg van de weg naar kerkelijke eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken.”

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) gaat zaterdag van start. Het kerkverband hield daarom vrijdagavond in de Ontmoetingskerk in Goes een bidstond. Oud-preses ds. Oosterhuis preekte over Efeziërs 3:14-19. Daarin schrijft de apostel Paulus over het begrijpen van de breedte, lengte, diepte en hoogte van Gods heilsmysterie.

Het thema van de preek was: ”Heiligen uit alle volken doormeten Gods heil”. Een eerste voorwaarde daarvoor is dat christenen door de Geest geworteld en gegrondvest zijn in de liefde, zei de predikant uit Wezep. Wie dat niet is, komt volgens hem niet verder dan „weten wat er in de Bijbel staat.” Hij zal echter nooit de betekenis ervan leren kennen. „Gods heilsmysterie ontgaat hem.”

Dat is iets wat de synodeleden zich moeten aantrekken, vindt hij. Bij het beoordelen van allerlei zaken kunnen ze niet volstaan met gewoon lezen wat er staat. „Hoe orthodox dat ook lijkt. De boodschap van het Evangelie, de liefde van Christus, gaat alle kennis, al onze deskundigheid en metingen te boven. Wie zich niet laat leiden door de Geest, kan met de hele waarheid op zak verdwalen en verloren gaan.”

Paulus noemt nog een voorwaarde voor het doorgronden van Gods heilsmysterie. „Dat je aan elkaar gegeven bent in de liefde tot Christus en samen deelt in de liefde van Christus.”

Ds. Oosterhuis vindt dat de vrijgemaakt gereformeerden het ”samen met alle heiligen” voor ogen moeten hebben in hun relaties met andere kerken. „Laat het ons ook voor ogen staan bij de behandeling van al de appelschriften die op de tafel van deze synode liggen, van hen die van ons vragen recht te doen aan de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van Gods heilsmysterie.”

Zie ook:

Synode GKV in teken van eenheid, RD.nl (15-11-2019)