Eerste vrouwelijke ambtsdrager in CGK

In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wordt zondag voor het eerst een vrouw in het ambt bevestigd. Ineke Tamminga wordt ouderling in de samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden in IJmuiden.

Dat heeft scriba P. Vermeulen vrijdag bevestigd. „De kerkenraad heeft vorig jaar besloten de ambten voor vrouwen open te stellen, conform de regels die binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gelden.”

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gaven in 2017 groen licht aan vrouwelijke ambtsdragers. De CGK spraken in 1998 uit dat volgens de Bijbel „het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.”

Samenwerkingsgemeenten in Arnhem, Hilversum en Nieuwegein hebben aangegeven ook vrouwelijke ambtsdragers te zullen aanstellen.

Ds. J. G. Schenau, die vrijdag werd gekozen als preses (voorzitter) van de generale synode van de CGK, „betreurt” het besluit van de Petrakerk in IJmuiden. „Temeer omdat de kwestie vrouw en ambt op de synode komt. Een gemeente die niet wil wachten, hecht blijkbaar minder waarde aan wat meerdere vergaderingen besluiten.”

De keuze van de gemeente om een vrouw in het ambt te bevestigen, gaat volgens ds. Schenau in tegen de regels die voor samenwerkingsgemeenten gelden. „De afspraak is dat vrouwelijke leden van de gemeente geen passief kiesrecht hebben.”

Volgens ds. Schenau is het aan de synode om de nood te peilen die in sommige samenwerkingsgemeenten wordt gevoeld. „Het argument dat kerken overgaan tot de bevestiging van vrouwelijke ambtsdragers omdat ze al zolang hebben moeten wachten, begrijp ik niet goed. Toen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de ambten voor vrouwen openstelden, hebben ze nooit gevraagd ons besluit uit 1998 te herzien.”

De classis is nu aan zet, aldus de predikant uit Nunspeet. „Die zal iets moeten vinden van het besluit van de kerk in IJmuiden.”