Dr. Kunz: Dordtse Leerregels ook belangrijk voor kinderen

Synode van Dordrecht
Schrijfster Nieske Selles-ten Brinke sprak vrijdag in Gouda op een symposium over kind en geloof.  beeld Sjaak Verboom

„Je hoeft kinderen niet op te zadelen met lastige vragen over de uitverkiezing. Je mag tegen hen zeggen dat de Heere ons zo heeft liefgehad, dat Hij Zijn eigen Kind voor ons overgaf aan het kruis.”

Dat zei dr. A. J. Kunz vrijdag tijdens het symposium ”Kind en geloof. Woorden van waarde” in Gouda. De bijeenkomst was georganiseerd door Evangeliestek –een platform dat materiaal ontwikkelt voor kinderevangelisatie– in samenwerking met Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond van Hervormde Zondagsscholen.

Dr. Kunz, hervormd predikant en docent godsdienst aan Driestar hogeschool, had zijn lezing de titel ”Woorden van waarde. Zonde en genade in het licht van de Dordtse Leerregels” meegegeven. Het is binnenkort vierhonderd jaar geleden dat de Dordtse Leerregels werden opgesteld.

Dr. Kunz begon met de vraag of de Dordtse Leerregels en kinderen wel bij elkaar passen. De Synode van Dordrecht, waar dit belijdenisgeschrift is opgesteld, draaide immers vooral om een theologische discussie. Dr. Kunz constateerde dat de zinnen in het belijdenisgeschrift best lang zijn en dat ze bovendien niet goed aansluiten bij de woordenschat van een kind. „Leg maar eens uit in kindertaal wat uitverkiezing is. De ontwikkelingspsychologie leert ons dat je brokken maakt als je dingen aan de orde stelt waar kinderen nog niet aan toe zijn.”

Toch vindt hij het van belang om het met kinderen over de inhoud van de uitverkiezing te hebben, omdat het gaat over een belangrijk en actueel vraagstuk. „Er zit achter het standpunt van Arminius en zijn remonstrantse volgelingen een positieve mensopvatting, die de menselijke mogelijkheden en waardigheid hoog in het vaandel heeft staan. Daarmee zijn ze een voorbode van de moderne mens.”

De kern van de Dordtse Leerregels is volgens dr. Kunz dat het eeuwig behoud van een mens helemaal van God afhangt. „Dat is voor een modern mens een grote bedreiging, ook voor een modern gereformeerd mens. Hebben bidden, preken en Bijbelvertellingen houden wel zin als alles al vastligt? Als we zulke vragen stellen, hebben we blijkbaar niet in de gaten dat we moderne mensen zijn geworden.”

Ontroerend

De actuele betekenis van de Dordtse Leerregels ligt volgens de docent vooral bij de vraag of het heil in onze handen ligt of in Gods hand. „Ze maken ons duidelijk dat het behoud niet afhangt van ons goede gedrag, ook niet van ons geloof en zelfs niet van een ontroerend kindergeloof, maar van God.”

De manier waarop dát verteld wordt, is volgens dr. Kunz van groot belang. „Je mag de leer van de uitverkiezing nooit losmaken van de verkondiging van het Evangelie, maar je mag de verkondiging ook niet door de verkiezing laten beheersen. Het is de moeite meer dan waard om de spanning er niet uit te halen, om woorden als zonde en genade echt te spellen.”

De predikant vindt het bidden om een nieuw hart belangrijk, maar dat kan volgens hem ook een verlegenheidsoplossing zijn. „Die goedbedoelde opmerking van ons dat je er maar veel om moet bidden, kan dichter bij Arminius liggen dan bij de Dordtse Leerregels. Die zijn er vast van overtuigd: vanuit ons is geen goed te verwachten, zelfs niet van ons bidden. Alleen de genade van God redt ons. En die wil Hij ook geven. Vertel je dat er ook bij als je tegen kinderen zegt dat ze veel om een nieuw hart moeten vragen?”

Nieske Selles-ten Brinke, (pleeg)moeder en schrijfster, sprak over het overbrengen van de Bijbelse boodschap in de taal van kinderen.

Tijdens het symposium werd ook het boek ”Woorden van de Koning” gepresenteerd. Het is geschreven door dr. M. J. Kater, dr. A. J. Kunz, Nieske Selles-ten Brinke, drs. Laurens Snoek en Steven Middelkoop. Zij laten aan de hand van voorbeelden zien hoe Bijbelse woorden als zonde en genade aan kinderen kunnen worden uitgelegd.

Selles-PuntK-ATerugkijken: Symposium Kind en Geloof