Curatorium GG zet in op toerusting student

Synode GG 2019
Het gebouw van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam. beeld Sjaak Verboom

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten onderstreept de noodzaak van de toerusting van predikanten. Onderdeel daarvan is een ontwikkelingsplan voor studenten.

Dat bleek woensdag uit de bespreking van het rapport van het curatorium van de Theologische School, tijdens de eerste vergaderdag van de generale synode. Het curatorium is belast met toelating en opleiding van predikanten.

De beslissing tot het instellen van een ontwikkelingsplan werd volgens het curatorium genomen vanwege de noodzaak van toerusting van aanstaande dienaren van het Woord „in een snel veranderende samenleving. In een tijd waarin de mondigheid van (doop)leden steeds groter wordt, vraagt dit van een predikant een instelling waarin hij kan omgaan met kritiek, spanningen en zijn eigen tekorten.”

Hoe gaat aanstaande predikant om met psychische valkuilen?

Deel van het ontwikkelingsplan is een assessment door een extern bureau. Ds. J. J. van Eckeveld, curatoriumvoorzitter: „Het assessment dient ertoe dat een student zijn eigen zwakheden en kwaliteiten ziet. We moeten hierin eerlijk met elkaar handelen en onze verantwoordelijkheid verstaan.”

Judaïsme

Ds. C. Sonnevelt (Alblasserdam) stelde de vraag welke aandacht het Judaïsme krijgt in de opleiding. Ds. G. Clements (Gouda), docent aan de Theologische School, gaf aan dat dit onderwerp uitvoerig aandacht krijgt bij het vak Bijbelkunde.

Gezien de leeftijd van verschillende curatoren en docenten zal de synode opvolgers moeten aanstellen. Het curatorium doet in de vergaderingen van oktober en januari een voordracht voor de verkiezing van curatoren en het aanstellen van docenten. Ds. Van Eckeveld gaf aan na dit cursusjaar terug te treden uit het curatorium.

Overzeese beroepen

De synode sprak over het aannemen van een beroep door een Nederlandse kandidaat naar een van de zustergemeenten van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) in Amerika en Canada, of omgekeerd. Tot nu toe gold de regeling dat in zulke gevallen de studiekosten in rekening worden gebracht. Deze regeling werd door de synode afgeschaft, zoals ook de NRC eerder besloten hebben. Ds. P. van Ruitenburg (NRC Chilliwack, Canada), tijdens de synode aanwezig als vertegenwoordiger van de NRC: „Het aannemen van een beroep naar een overzeese gemeente is altijd een ingrijpende beslissing. Het moet een geestelijke zaak zijn, die niet door materiële overwegingen doorkruist zou moeten worden.”