Afscheid ds. A. Geuze van de RCNA te Chilliwack (Canada)

Kerkgebouw Reformed Congregation in North America (RCNA) te Chilliwack, British Columbia, Canada. beeld Maria Kerkhoff

Ds. A. Geuze heeft zondagavond, 14 oktober, afscheid genomen van de Reformed Congregation in North America (RCNA) te Chilliwack, British Columbia, Canada.

Het ruime kerkgebouw was bijna geheel gevuld toen de predikant zijn gehoor bepaalde bij Jeremía 17:16: „Ik heb toch niet aangedrongen, meer dan een herder achter U betaamde; ook heb ik den dodelijken dag niet begeerd, Gij weet het; wat uit mijne lippen is gegaan is voor Uw aangezicht geweest.”

Het thema van de preek was: „Een blik in het hart van uw vertrekkende herder”. Ds. Geuze noemde drie punten: we waren gezonden door onze Zender, we verlangden ernaar om u tot Hem te leiden, en we verkondigden Zijn Woord.

Na de preek werden ds. en mevr. Geuze toegesproken door ouderling G. Barten.

Ds. Geuze heeft de gemeente van Chilliwack ruim zeven jaar gediend en vertrekt nu naar de GgiN te Gouda, Gerbrandyweg.

---

Lees ook:

Verslag intrededienst ds. A. Geuze als predikant van de Reformed Congregation in North America te Chilliwack B.C., Canada (De Wachter Sions, 14-07-2011)

Verslag bevestigingsdienst ds. A. Geuze tot predikant van de Reformed Congregation in North America te Chilliwack B.C., Canada (De Wachter Sions, 07-07-2011)

Verslag afscheidsdienst ds. Geuze van Gouda-Gerbrandyweg (De Wachter Sions, 16-06-2011)

Het verstaan van de Bijbelse boodschap - Interview met ds. A. Geuze (Criterium, 01-12-2007)

Verslag van de intrededienst van ds. A. Geuze in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda, gehouden op donderdagavond 11 oktober 2007 in het kerkgebouw aan de Gerbrandyweg (De Wachter Sions, 08-11-2007)

Verslag van de bevestigingsdienst van kandidaat A. Geuze tot predikant door ds. J. Roos, gehouden op donderdag 11 oktober 2007 in het kerkgebouw van de Ger. Gem. in Ned. te Gouda (De Wachter Sions, 01-11-2007)