Geschiedenis

geschiedenis

Nepnieuws tijdens het Rampjaar

Het coronajaar 2020 verschilt in veel opzichten van het Rampjaar 1672. Maar parallellen zijn er wel degelijk. Het opduiken van nepnieuws bijvoorbeeld.

Jubilerende steden

Utrecht na 900 jaar nog steeds jong

De Domtoren is voor gids Jitte Roosendaal (65) het hoogtepunt van Utrecht, dat 900 jaar stadsrechten heeft. „Ik ben er mee vergroeid.”

Geschiedenis

Bidstond in barre tijden

Het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Temidden van die omstandigheden schreef de regering van de Nederlanden in rampjaar 1672 bidstond na bidstond uit. Zaterdag werd er opnieuw één gehouden, in het toen zwaar geteisterde Amerongen.

Geschiedenis

Protestantse Amerikaan held in Israëls Onafhankelijkheidsoorlog

Een dag voordat de Britten zich terugtrokken uit hun mandaatgebied, werd de staat Israël geboren. Legers van vijf staten trokken direct op 15 mei 1948 het land binnen.

Nederlands-Indië

„Indië glipte Nederland uit de vingers”

Bestuurder Idenburg probeerde Nederlands-Indië vooruit te helpen richting zelfstandigheid. Zijn goede bedoelingen werden ingehaald door de praktijk: steeds meer Indonesiërs onafhankelijk zijn van Nederland.

8 foto's
Armenië

In de schaduw van de Ararat

Centraal op het wapen van Armenië staat de Ararat, met de ark van Noach balancerend op de top van de ‘heilige berg’. Het Drents Museum in Assen belicht in een fijnzinnige tentoonstelling de vroegste cultuur van het kleine land.

tentoonstelling

Veel Betuwenaren waren na de bevrijding ”Alles Kwijt”

Er reed een treintje door Tiel. De ”puinexpres”. Voor tal van Betuwenaren lag na de bevrijding hun huis, hun bestaan in puin. Het kan hen nog steeds ontroeren.

column

The Machine

Mijn geschiedenisleraar op het gymnasium was een marxist in hart en nieren. In de vijfde en de zesde klas hebben we eindeloos gediscussieerd over de visie van Karl Marx op het historisch materialisme en de bourgeoisie. Voor degenen die nu graag willen achterhalen wie dan die overtuigde marxist was, kan ik ter geruststelling zeggen dat ik niet naar een reformatorische middelbare school ging. Ik heb examen gedaan aan het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem, genoemd naar een in zijn tijd zeer bekende Gorcumse dichter en remonstrantse predikant, Dirk Rafaelsz. Camphuysen. De meeste lezers zullen hem vooral kennen van de dichtregels: „Daar moet veel strijds gestreden zijn, zolang wij hier beneden zijn: zo zal ’t hierna in vrede zijn.” Sinds ik op de hoogte ben van de kerkelijke ligging van deze Camphuysen, kan ik het niet nalaten om altijd even naar mijn vrouw te glimlachen als een predikant deze regels of varianten daarop tijdens een preek gebruikt, als ware het van een oudvader.

Geschiedenis

Vader omgekomen bij bombardement Rotterdam 1940

„Wij wilden u even vertellen dat het in de familie met allen goed is.” Toen de ontvangers van deze briefkaart dit lazen, wisten ze niet dat de afzender niet meer leefde. En die afzender was hun vader.

Tweede Wereldoorlog

Spierwit haar na gedwongen evacuatie

De Russische aanval op Oekraïne deed Lena de Ronde-de Blonde (89) denken aan haar gedwongen evacuatie in 1944.

oorlogsmisdadigers

Oude nazi-misdadigers voor de rechter, want moord verjaart niet

Als er een hoogbejaarde Duitser voor de rechter staat en zich voor zijn rol in de Tweede Wereldoorlog moet verantwoorden, gaat regelmatig de telefoon bij Thomas Will.

PuriteinenPodcast

PURITEINENPODCAST

Ds. M.K. de Wilde over John Owen en puriteinen vandaag

Als predikant staat ds. M.K. de Wilde met beide benen in de traditie van de eeuwen. Aan de ene kant bepleit hij herbronning, het lezen van puriteinen uit de traditie. Aan de andere kant wil hij voluit actueel spreken, aansluitend op het theologische debat van vandaag.

Podcast

Ds. H. Polinder: Matthew Henry’s Bijbelverklaring en omgang met God

Terwijl de wetenschappelijke kennis van de Bijbel is toegenomen, heeft het geestelijk verstand van de Schrift lang niet in dezelfde mate aan diepte gewonnen.’ Dit zei dr. H. Bavinck in zijn voorwoord op een Nederlandse uitgave van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Een standaardwerk van nauwelijks te overschatten waarde.

Kerk & religie

Ds. A. Th. Vergunst: de puriteinen en huisgodsdienst

Bijbellezen, bidden en zingen in het gezin; de puriteinen deden het dagelijks. Volgens Perkins vormde een gezin dat de Heere diende een zegen voor de samenleving. In deze uitzending spreken we met ds. A. Th. Vergunst.

Kerk & religie

Albert-Jan Regterschot over puriteinse psalmen

Iedere aflevering van de PuriteinenPodcast klinkt de melodie van een psalm uit de berijming van Henry Ainsworth. Dit is de berijming die de Pilgrim Fathers gebruikten.

Kerk & religie

Samuël Rutherford door de ogen van ds. J.A. Kloosterman

Ds. J.A. Kloosterman typeerde de puritein Samuël Rutherford (1600-1661) eens als een wetenschapper, een pastor en een kerkbestuurder.