Geschiedenis

Spotlight

Column (Enny de Bruijn): Vervagende geschiedenis

Wie zorgt er straks dat ons tastbare verleden wordt doorgegeven aan toekomstige generaties? Grafstenen slijten, monumenten verdwijnen. Maar soms worden ze ook met veel aandacht en liefde weer opgeknapt.

Geschiedenis

Hoe gewone jongens beestmensen werden

Mensen zonder strafblad werden tijdens de oorlog opeens wreed en gewelddadig. Ze folterden gevangenen en schoten onschuldige mensen dood. Hoe kwam dat?

Geschiedenis

Gevelsteen vertelt historie gebouw

Gevelstenen vertellen iets over de historie van een gebouw en over de personen die er gebruik van hebben gemaakt. Dat zegt Vincent Erdin, die een boek schreef over gevelstenen in Steenwijkerland.

Geschiedenis

Veteraan Guiljam ging met weemoed weg uit Nederland-Indië

Toen Jaap Guiljam in militaire dienst moest, kwam hij voor het eerst buiten Zeeland. Een halfjaar later moest hij naar de andere kant van de wereld, naar Nederlands-Indië. En dat voor bijna tweeënhalf jaar. „Ik ben er nooit opstandig onder geweest;
’k liet het maar over me heen komen.”

Politiek

„Den Uyl legde basis voor neoliberaal beleid Van Agt”

Het kabinet-Den Uyl (1972-1977) was een linkse regeringsploeg van potverteerders. Om het noodzakelijke puin te ruimen, verscheen in 1977 gelukkig het daadkrachtige Van Agt I op het toneel. Of toch niet? Een donderdag gepresenteerde studie laat zien dat het allemaal iets genuanceerder ligt.

Geschiedenis

Moord en brand in Naarden

Het bloedbad dat de Spaanse kapitein Julian Romero op 1 december 1572 in Naarden aanrichtte, had een afschrikwekkend effect moeten hebben. Maar het omgekeerde gebeurde. Andere Hollandse steden die voor de Prins van Oranje hadden gekozen, zetten de hakken in het zand.

Geschiedenis

Mogelijke rol inwoner Piershil bij moord De Witt

Aan de moord op Cornelis en Johan de Witt op 20 augustus 1672 –350 jaar geleden– is nog altijd de naam van Willem Tichelaer uit Piershil als mogelijke samenzweerder verbonden. „Hard bewijs ontbreekt; het zaakje stinkt in ieder geval.”

Coldcase

„Fout notaris misleidde coldcaseteam Anne Frank”

Het coldcaseonderzoek, dat dit voorjaar veel stof deed opwaaien, leunt zwaar op de beweringen van een „diepgestoorde man”, een collaborateur en NSB-lid: Anton Schepers. Deze kandidaat-notaris aasde op de notarispraktijk van Arnold van den Bergh.

doe open de poort

Kampen werd twee keer veroverd

Als een langgerekt lint ligt het oude Kampen in het landschap. Aan de oostkant de IJssel, aan de westkant het vroegere veengebied. Moeilijk te veroveren en te verdedigen. Dat bleek wel in 1572 en in 1578.

doe open de poort

Gruwel in Gorinchem

Gorinchem ging eind juni 1572 niet op bloedige wijze over naar de geuzen. Het geweld begon pas toen de opstandelingen in de stad waren.

Doe open de poort

Elburg kreeg hoog bezoek van de prins

Het mag dan een klein stadje zijn, toch vereerde Willem van Oranje Elburg in 1580 met een bezoek. De strategische positie van de vesting bleek ideaal voor onderhandelingen. Ter plaatse bemiddelde de rebellenleider ook in een vissersconflict.

PuriteinenPodcast

PURITEINENPODCAST

Ds. M.K. de Wilde over John Owen en puriteinen vandaag

Als predikant staat ds. M.K. de Wilde met beide benen in de traditie van de eeuwen. Aan de ene kant bepleit hij herbronning, het lezen van puriteinen uit de traditie. Aan de andere kant wil hij voluit actueel spreken, aansluitend op het theologische debat van vandaag.

Podcast

Ds. H. Polinder: Matthew Henry’s Bijbelverklaring en omgang met God

Terwijl de wetenschappelijke kennis van de Bijbel is toegenomen, heeft het geestelijk verstand van de Schrift lang niet in dezelfde mate aan diepte gewonnen.’ Dit zei dr. H. Bavinck in zijn voorwoord op een Nederlandse uitgave van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Een standaardwerk van nauwelijks te overschatten waarde.

Kerk & religie

Ds. A. Th. Vergunst: de puriteinen en huisgodsdienst

Bijbellezen, bidden en zingen in het gezin; de puriteinen deden het dagelijks. Volgens Perkins vormde een gezin dat de Heere diende een zegen voor de samenleving. In deze uitzending spreken we met ds. A. Th. Vergunst.

Kerk & religie

Albert-Jan Regterschot over puriteinse psalmen

Iedere aflevering van de PuriteinenPodcast klinkt de melodie van een psalm uit de berijming van Henry Ainsworth. Dit is de berijming die de Pilgrim Fathers gebruikten.

Kerk & religie

Samuël Rutherford door de ogen van ds. J.A. Kloosterman

Ds. J.A. Kloosterman typeerde de puritein Samuël Rutherford (1600-1661) eens als een wetenschapper, een pastor en een kerkbestuurder.