Stervenskunst volgens Wilhelmus à Brakel

Mens & samenleving

Nog meer dan nu was vroeger de dood dichtbij. De levensverwachting was korter, en kindersterfte lag zeer hoog. Die wetenschap bracht onzekerheid, maar ook veel aandacht voor wat men de ”stervenskunst” noemde. Hoe moeten wij leven met het oog op de naderende dood? In zijn ”Redelijke Godsdienst” gaat Wilhelmus à Brakel praktisch op deze vraag in, met een tekst die ons ook vandaag nog veel heeft te zeggen.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.