Dietrich Bonhoeffer: navolgen, ook als het je leven kost

Kerk & religie

Eenvoudig is het niet, om het werk van de theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) te typeren. Vrijzinnig en orthodox vinden wel iets in het werk van de breed geciteerde Duitse theoloog. Zijn leven en sterven als verzetsman wekken bewondering. Zo ook zijn originele theologie, maar die roept tegelijk vragen op. Wie was hij?