GG: Bewaren Statenvertaling voor nageslacht is urgent

Kerk & religie

De synode van de Gereformeerde Gemeenten wil de Statenvertaling bewaren voor de volgende generatie en ziet de „urgentie” daarvan. Een synodale commissie heeft in nauwe samenspraak met de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) daartoe „een plan gepresenteerd.”