Gereformeerde Gemeenten

Nieuws en achtergronden over de Gereformeerde Gemeenten (GG).

Alle artikelen met deze tag

Gereformeerde Gemeenten

Hoe groot zijn de Gereformeerde Gemeenten?

Aantal
Gemeenten Nederland 150
Gemeenten buitenland 29
Predikanten Nederland Iets meer dan 60
Predikanten buitenland 15
(Doop)leden Iets meer dan 107.000

Nieuws GerGem

Het RD schrijft over alles wat er speelt in de Gereformeerde Gemeenten. Over synodes, discussies, problemen, gesprekken, beroepingswerk, studenten en plaatselijke gemeenten.

Wat geloven de Gereformeerde Gemeenten?

De leer van de Gereformeerde Gemeenten is gebaseerd op de Bijbel als Gods onfeilbare Woord. In de drie belijdenisgeschriften, de Dordtse Leerregels (1618-1619), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Heidelbergse Catechismus (1563), zijn de leerstellingen uitgewerkt. De Gereformeerde Gemeenten kennen een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking.