Prof. Han Lindeboom en prof. Wim de Vries in debat over stikstofbeleid en RIVM-model

Binnenland

Beiden vinden dat de stikstofuitstoot omlaag moet. Maar als het gaat om de manier waarop, lopen de visies van prof. Han Lindeboom en prof. Wim de Vries sterk uiteen. Lindeboom pleit voor een lokale aanpak, De Vries voor een landelijke. Een tweegesprek aan de hand van stellingen.