„Psalmberijming van Datheen vertolkt kernachtig wat in het hart leeft”

Kerk & religie

Ze blijven geliefd: de psalmen in de berijming van Petrus Datheen. Zeker als het over de verwoording van het geestelijk leven gaat, citeren predikanten en anderen er regelmatig uit. Vrijdag vindt in Lunteren de presentatie plaats van een nieuwe uitgave van Datheens psalmboek: met notenschrift bij alle verzen.