Maria van Nassau: gravin tussen twee vuren

Koninklijk Huis

Maria van Nassau, de zus van Willem van Oranje, zat telkens tussen twee vuren: haar man en haar broer, het protestantse en het rooms-katholieke geloof, de Spanjaarden en de Hollanders. Stadsmuseum Bergh in ’s-Heerenberg laat zien hoe de gravin in de Tachtigjarige Oorlog laveerde tussen al die tegengestelde belangen.