Wie is God?

Opinie

Wat betekent een gewijzigde Schriftleer voor de Godsleer?