Meditatie: Veertig dagen

Kerk & religie

Bij ”veertigdagentijd” denkt een deel van de christenheid vooreerst aan de tijd die aan Pasen voorafgaat en níét aan de periode ná de opstanding. Toch geven de tekstwoorden ons recht om over ”veertigdagentijd na Pasen” te spreken.