„Inname van Den Briel was helemaal niet zo heroïsch”

Geschiedenis

Op 1 april 1572 verloor Alva zijn bril. Met de inname van Den Briel legden de watergeuzen de kiem voor de onafhankelijke Nederlandse Republiek.