Eenzijdige aandacht voor centrale examens is symboolpolitiek

Opinie

Geef aan een zorgvuldige en veilige afronding van de schoolexamens nu de hoogste prioriteit.