Refo-organisaties nog altijd breed gezien als „zegen”

Mens & samenleving

„Refo-organisaties zijn een zegen”, vinden velen in de lezerskring van het RD. Maar: „Elk jaar, vaste prik, 25 euro overmaken aan de Bonisazending, dat doen jongeren niet meer.”