Positie Kopten in Egypte verbetert niet

Christenvervolging

Het jaarlijkse rapport van de Amerikaanse ”Commission on International Freedom” 2021 schetste een somber beeld van de situatie van christenen in Egypte. Discriminatie op religieuze gronden „bepaalt nog steeds alle aspecten” van het leven in Egypte. Dat stelt ook een ander, recent verschenen rapport.