Na het klimaatrapport: het is tijd om stappen te zetten

Groen & duurzaamheid

Eigenlijk heeft Nederland af en toe een watersnood nodig. Om zich te realiseren hoe kwetsbaar ons land is. En welke ingrijpende gevolgen de klimaatverandering kan gaan hebben.