Overheidsaanpak milieucriminaliteit gekraakt in rapport

Binnenland

Gebrekkige handhaving van milieuregels biedt criminelen én bedrijven in Nederland volop gelegenheid om milieudelicten te begaan. De schade die ze daarmee veroorzaken is groot en „vermijdbaar”, zo staat te lezen in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit. „We kunnen wel concluderen dat het plegen van milieucriminaliteit lucratief is, er volop gelegenheid is en dat de aanpak niet op orde is”, schrijven de opstellers van het rapport.