Ramp laat zien hoe afhankelijk mens is van technologie

Opinie

Dijkdoorbraken, aardverschuivingen, ingestorte huizen, auto’s die door het snelstromende water tegen een boom zijn ‘geparkeerd’, afgezette snelwegen, drijvende caravans: de wateroverlast in Duitsland, België en Limburg leidt tot dramatische taferelen.