Tijs van den Brink: Ik luister nu met andere oren naar de preek | CAROLINE #4 | RD

Mens & samenleving

Journalist en EO-presentator Tijs van den Brink groeide op in een gereformeerd bondsgezin en ging naar het Van Lodenstein College. Daarna werd hij journalist en voerde hij bij de Evangelische Omroep indringende gesprekken met kerkverlaters.