Formatiedag 86: En wéér wordt het lastiger

Politiek

Bovenop de huidige impasse in de vorming van een nieuw kabinet en de na-effecten van eerder formatietumult, rijst de vraag of het wel reëel is dat het CDA in een nieuwe coalitie stapt.